Nyheder
Birkebo Lillbert Cathy og Jiggers Ann-Winner Wait for Etta har begge bestået Dansk Jægerforbunds udvidede apporteringsprøve

Birkebo Lillbert Cathy og Jiggers Ann-Winner Wait for Etta har begge bestået Dansk Jægerforbunds udvidede apporteringsprøve

Spændende kuld i Sverige efter Butler

Spændende kuld i Sverige efter Butler