HOME MAILFølg med på denne side, og læs når vi planlægger parringe

 

Forår 2023 - Birkebo Albelill Donna insemineres med DKBRCH,DKCH Birkebo Black Candy’s

   Sommer 2023 - Birkebo Jeffemill Astro parres med Jiggers Ann-Winner Wait for Golden Boy